spring naar de tekst

Nieuw in WCAG 2.2

DeWCAG (Web Content Accessibility Guidelines) wordt opgesteld door het W3C (World Wide Web Consortium) en heeft als doel een internationale standaard op te stellen om het internet toegankelijk te maken voor iedereen. Zo nu en dan veranderen er regels of komen er nieuwe bij.

Op 27 februari 2020 kwam de working draft WCAG 2.2 uit. Het W3C vraag om op- en aanmerkingen op de nieuwe versie. Dit kun je doen op WCAG2.2 draft for review tot 18 september.

Het is eigenlijk een uitbreiding van de WCAG 2.1 en is qua structuur en opbouw hetzelfde. Als je WCAG 2.2 gebruikt dan voldoe je ook meteen aan de versies 2.0 en 2.1.wordt steeds meer gebruik gemaakt van het internet op mobiele apparaten, om er voor te zorgen dat iedereen een prettige gebruikerservaring heeft op mobiele apparaten zijn deze aanpassingen nodig.

Onderstaande is vrij vertaald naar het Nederlands. Via de links kun je de Engelse uitleg lezen.

Wat is er nieuw of aangepast?

2.4.7 Focus Visible (level A)

Elke interface die met een toetsenbord is te bedienen moet een zichtbare focus hebben. Dus als je met het toetsenbord navigeert dan moet je kunnen zien wat er actief is. Meestal is dit een duidelijk zichtbaar kader om het element heen. Het mag ook iets anders zijn als het maar duidelijk en zichtbaar is.

Dit criterium is verandert van level AA naar level A.

Hoe zat het ook alweer met de levels? Level A is vrij makkelijk te realiseren en level AAA moeilijk. Level AAA is gericht op een zeer kleine groep gebruikers met een functiebeperking. Voor overheidsinstellingen in Nederland geldt dat zij minimaal aan level AA moeten voldoen.

Voor dit criterium geldt dan dat dit een minimum vereiste is in elke interface die met een toetsenbord te navigeren is.

2.4.13 Fixed Reference Points (Level A)

Wanneer een web pagina of een set van web pagina's een elektronische publicatie is / zijn met navigatie punten dan moet er een manier zijn om naar ieder punt te kunnen navigeren en ieder punt moet op dezelfde plaats blijven in de flow van het document zelfs wanneer de opmaak of het platform verandert.

Met elektronische publicatie wordt bedoeld: content die bestaat als een collectie of als gerelateerde artikelen, documenten in de vorm van een boek, tekstboek, artikelen in een tijdschrift, een tijdschift, een los artikel met verschillende pagina's, een wetenschappelijk artikel of een krantenartikel in een digitaal formaat.

Met navigatiepunten wordt bedoeld: visuele of geprogrammeerde markeringen die in een logische volgorde staan om de locatie van een pagina te bepalen in relatie tot anderen in een set pagina's.

Dus als je een fysiek artikel uit een tijdschrift omzet naar een digitaal medium dan moet je de paginanummering handhaven en je moet gemakkelijk naar de verschillende pagina's kunnen navigeren.

3.2.6 Findable Help (Level A)

Voor een enkele web pagina of een set van web pagina's, als 1 van de onderstaande opties gegeven wordt dan moet er voor gezorgd worden dat ten minste 1 van de opties aanwezig moet zijn in dezelfde relatieve volgorde op elke pagina.

 • persoonlijke contact informatie;
 • een persoonlijke contact mechanisme
 • een zelf hulp optie
 • Een volledig automatisch contact mechanisme

De optie moet dus op elke pagina aanwezig zijn en op elke pagina op dezelfde plek te vinden zijn.

3.3.7 Accessible Authentication (Level A)

Als er een authenticatie proces aanwezig is die gebruik maakt van een cognitieve functie test dan moet er op zijn minst 1 andere methode zijn die niet afhankelijk is van een cognitieve functie test. Dit kan dus zijn als je ergens moet inloggen of moet bevestigen dat jij het bent.

Een cognitieve functie testis een test waarbij de gebruiker informatie moet onthouden, manipuleren of omzetten.

Een paar voorbeelden van een cognitieve functie test (slechts enkele voorbeelden) zijn:

 • het onthouden van een gebruikersnaam, wachtwoord, karakters, afbeeldingen of patronen
 • karakters intypen
 • correcte spelling gebruiken
 • berekeningen maken
 • puzzels oplossen

Noot: Het onthouden van je eigen naam, email adres of telefoonnummer valt niet onder een cognitieve functie test

3.3.8 Redundant Entry (Level A)Als een gebruiker een proces moet doorlopen waarbij de gebruiker informatie moet geven of heeft moeten geven om de volgende stap te kunnen voltooien dan moet deze informatie:

 • automatisch worden ingevuld of
 • beschikbaar zijn zodat de gebruiker deze kan selecteren

Dit doe je als je iets koopt. Je kiest een product, vult enkele gegevens in en in de volgende stap heb je deze gegevens weer nodig om de volgende stap in het koopproces te voltooien.

2.4.11 Focus Appearance (Minimum) (Level AA)

Het volgende is van toepassing op de focus-ring (als je met de tab-toets navigeert zie je door middel van deze ring waar je bent in de pagina) op elk onderdeel van de gebruikers interface:

 • minimaal gebied: het focus gebied is groter of gelijk aan een1 CSS Pixel rand van het element wat focus heeft, of heeft een dikte van ten minste 8 CSS Pixels langs de kortste kant van het element
 • verandering van contrast: de kleurverandering van het focus gebied heeft een contrast ratio van ten minste 3:1 tegenover de kleur van de normale staat van het element.
 • aangrenzende kleuren: het focus gebied heeft een contrast ratio van ten minste 3:1 tegenover alle aangrenzende kleuren voor het minimale gebied of groter of heeft een dikte van ten minste 2 CSS Pixels
 • zichtbaarheid: het element met focus is niet compleet verborgen door inhoud gemaakt door de auteur

2.5.7 Dragging (Level AA)

Alle acties die een sleep beweging gebruiken moeten kunnen worden uitgevoerd met een enkele aanwijzer zonder slepen, behalve als slepen essentieel is.

2.5.8 Pointer Target Spacing (Level AA)

Voor elk target (deel van de display waarin muis-acties mogelijk zijn) is er een gebied dat op zijn minst 44 CSS pixels breed en hoog is waarin zich alleen dit target bevindt en geen andere targets, behalve als:

 • Vergroten: er een manier is om de afmetingen of de marges van de CSS pixel van elk target te vergroten zodat er een gebied ontstaat van 44 CSS pixels breed en hoog en waarin zich alleen dit target bevindt en geen andere targets
 • Inline: het target bevindt zich in een zin of in een tekstblok
 • Programma: de afmetingen van het target worden bepaald door het programma en is niet aangepast door de auteur
 • Essentieel: de presentatie van het target is essentieel voor de informatie die wordt uitgedragen.

3.2.7 Hidden Controls (Level AA)

Als er voor het doorlopen van een process besturingselementen nodig zijn dan moeten die zichtbaar zijn op het moment dat ze nodig zijn. Er moet dan geen muishover of keyboardfocus nodig zijn om ze zichtbaar te maken of er moet een manier zijn om ze continue zichtbaar te maken.

2.4.12 Focus Appearance (Enhanced) (Level AAA)

Voor de focusring (een indicatie voor een bezoeker die met het toetsenbord navigeert zodat hij kan zien waar hij is op de pagina) van elke onderdeel van de interface is het volgende waar:

 • Minimale gebied: het focus-gebied is groter of gelijk aan een vaste rand om het element van 2 CSS-pixels.
 • Verandering van contrast: als er kleur wordt gebruikt om te laten zien dat de focus verandert moet het contrast van de twee kleuren (dus de kleur van het element zonder en met focus) minstens een verhouding hebben van 4.5:1.
 • Verborgen: geen enkel deel van de focusring mag verborgen zijn door content gemaakt door de auteur.

Gepubliceerd op 7 oktober 2020 door Renee de Kruijf